Proyecto "Ikusgarri": trabajando por la igualdad / "Ikusgarri" Proiektua: berdintasunaren alde

  • 14/03/2021

En Carmelitas apostamos por una sociedad en igualdad. Por ello, durante la semana del 8 de Marzo el alumnado de la ESO ha reflexionado desde diferentes asignaturas sobre las oportunidades y visibilidad de la mujer gracias al Proyecto "Ikusgarri" / Carmelitas Ikastetxean berdinasunaren alde dagoen gizartea nahi dugu. Horregatik, Martxoaren 8ko astean DBHko ikasleek emakumeak dituen aukerak eta ikusgarritasuna hausnartu dituzte hainbat ikasgaietan, "Ikusgarri" Proiektuari esker.